۰۸ مرداد ۱۴۰۰

دکتر کریمی: طرح مجلس برای تشکیل وزارتخانه‌های "انر ...

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مصرف مسرفانه انرژی برای اقتصاد ملی هزینه‌های بسیار سنگینی را به دنبال داشته، بر ضرورت تشکیل وزارتخانه‌های "انرژی" و "آب و محیط زیست"، با هدف تفکیک وظایف و نظارت بیشتر تاکید کرد. عل ...

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۹