پیگیری مشکلات اعضا صندوق بازنشستگی صنعت نفت توسط مجمع نمایندگان استان مرکزی

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی از پیگیری مشکلات اعضا صندوق بازنشستگی صنعت نفت خبر داد.

دکتر علی اکبر کریمی گفت : ‌مجمع نمایندگان استان با ارسال نامه ای به مهندس زنگنه وزیر نفت درخواستهای این عزیزان مبنی بر شکایت از نحوه عملکرد مدیریت منطقه غرب صندوق مذکور در کرمانشاه و درخواست انتقال دفتر منطقه غرب به اراک را منعکس کرده و خواهان حل هرچه سریعتر این مشکلات شدند.

در بخشی از این نامه امده است: با عنایت به تعداد قابل توجه بازنشستگان صنعت نفت در پالایشگاه شازند،شرکت پتروشیمی شازند ، شرکت گاز استان مرکزی مدیریت بخش فراورده های نفتی و مدیریت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی و روند افزایش شدید افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی صنعت نفت در استان مرکزی در سالهای آینده خواهشمند است در خصوص رسیدگی به شکایت بازنشستگان و اجابت درخواست ابگین عزیزان دستور موافق صادر فرمایید