۲۸ فروردین ۱۴۰۰

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان: محرومیت برخی از ...

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان مرکزی محرومیت برخی مناطق استان از پوشش اینترنت قابل قبول نیست. علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکلات دسترسی به سامانه شاد و تاکید بر اینکه د ...

۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۰۲