۲۸ فروردین ۱۴۰۰

صنعت کشتی‌سازی باید از ظرفیت داخلی به جای قرارداد ...

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی صنایع دریایی کشور با بیان اینکه "صنعت کشتی‌سازی باید از ظرفیت داخلی به جای قرارداد با خارجی‌ها بهره بگیرد" گفت: چرا در کنسرسیون قرارداد ۱۲ دستگاه "گنتری کرین" از ظرفیت هپکو بیشتر استفاده ...

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۰۸:۲۴