۱۲ اسفند ۱۳۹۹

‌تحقیق و تفحص از استانداری مرکزی با امضای ۱۱ نماین ...

موضوع تحقیق و گزارش از عملکرد استانداری مرکزی با امضا ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از  اراک ، استان مرکزی در سال‌های اخیر و مدیریت‌هایی که درحال تجربه است ب ...

۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۰