سه شنبه 2 بهمن 1397 Tuesday 22 January 2019 15 جمادی‌الاول 1440
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی

محوطه دانشکده دانشگاه تهران 1366

محوطه دانشکده دانشگاه تهران 1366

1378

1378

1378

1378

1378

1378

دانشگاه آزاد اسلامی 1372

دانشگاه آزاد اسلامی 1372

1378

1378

دانشگاه آزاد اسلامی 1372

دانشگاه آزاد اسلامی 1372

حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک 1362

حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک 1362

جمع طلاب حوزه علمیه امام مهدی اراک

جمع طلاب حوزه علمیه امام مهدی اراک

دوران رهنمایی مدرسه فردوسی(صالحین)اراک

دوران رهنمایی مدرسه فردوسی(صالحین)اراک

فروردین 1360

فروردین 1360

دانشگاه آزاد اسلامی 1372

دانشگاه آزاد اسلامی 1372

مسجد جامع خرمشهر 1369

مسجد جامع خرمشهر 1369

Template Design:Dima Group