سه شنبه 2 بهمن 1397 Tuesday 22 January 2019 15 جمادی‌الاول 1440
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی

هویت تاریخی هر شهر به عنوان شناسنامه یک مجموعه شهری و پیشینه آن از ارزش و جایگاه والایی برخوردار می باشد هویتی که غالبا در قالب اسناد و مدارک تاریخی نمایان می شود .
احیای اسناد تاریخی شهرداری اراک و جمع آوری این اسناد ارزشمند در قالب موزه شهرداری این شهر از جمله اقدامات ارزشمندی بود که در دوران تصدی دکتر علی اکبر کریمی بر شهرداری کلانشهر اراک محقق شد اسنادی که  در آستانه از بین رفتن بودند با اقدامی کارشناسی توسط ایشان از نابودی کامل نجات یافتند و هم اکنون در قالب گنجینه با ارزش تاریخی شهرداری اراک نگهداری می شود

آئين نامه اتحاديه پيشه وري

آئين نامه اتحاديه پيشه وري

آتش نشاني

آتش نشاني

آكهي هاي عمومي

آكهي هاي عمومي

آمار جمعيت

آمار جمعيت

احكام استخدامي

احكام استخدامي

اداره برق

اداره برق

اداره تفتيش

اداره تفتيش

اسامي خيابانها

اسامي خيابانها

انتخابات

انتخابات

بخشنامه

بخشنامه

برنامه عمرانی وآثار باستانی

برنامه عمرانی وآثار باستانی

بريده جرايد

بريده جرايد

بهزيستي

بهزيستي

بودجه

بودجه

تاريخچه

تاريخچه

حمل ونقل

حمل ونقل

درخواستهاي مردمي از شهرداري

درخواستهاي مردمي از شهرداري

ساختمان شهرداري

ساختمان شهرداري

سازمان آب

سازمان آب

صورتجلسات انجمن شهر

صورتجلسات انجمن شهر

قبرستان

قبرستان

ليست گرمابه ها

ليست گرمابه ها

معمارشهرداري

معمارشهرداري

مناقصه

مناقصه

نرخنامه

نرخنامه

نظامنامه بلديه

نظامنامه بلديه

وصول عوارض

وصول عوارض

پروانه ساختماني

پروانه ساختماني

پيشه هاي قديمي

پيشه هاي قديمي

پيشه هاي منسوخ شده

پيشه هاي منسوخ شده

پيشه وري خانم

پيشه وري خانم

پيمان و قرارداد

پيمان و قرارداد

Template Design:Dima Group