دوشنبه 1 بهمن 1397 Monday 21 January 2019 14 جمادی‌الاول 1440
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی

CCI26012016 00004

CCI26012016 00004

CCI26012016 000041

CCI26012016 000041

CCI26012016 000045

CCI26012016 000045

CCI26012016 000046

CCI26012016 000046

CCI26012016 000048

CCI26012016 000048

CCI27012016 00000

CCI27012016 00000

CCI27012016 00005

CCI27012016 00005

CCI27012016 00006

CCI27012016 00006

CCI27012016 00008

CCI27012016 00008

CCI27012016 00009

CCI27012016 00009

CCI27012016 00010

CCI27012016 00010

CCI27012016 00011

CCI27012016 00011

CCI27012016 00012

CCI27012016 00012

CCI27012016 00013

CCI27012016 00013

CCI27012016 00014

CCI27012016 00014

CCI27012016 00015

CCI27012016 00015

CCI27012016 00017

CCI27012016 00017

CCI27012016 00018

CCI27012016 00018

CCI27012016 00019

CCI27012016 00019

CCI27012016 00020

CCI27012016 00020

CCI27012016 00023

CCI27012016 00023

CCI27012016 00025

CCI27012016 00025

CCI27012016 00026

CCI27012016 00026

CCI27012016 00027

CCI27012016 00027

CCI27012016 00028

CCI27012016 00028

CCI27012016 00030

CCI27012016 00030

CCI27012016 00031

CCI27012016 00031

CCI27012016 00032

CCI27012016 00032

CCI27012016 00033

CCI27012016 00033

CCI27012016 00034

CCI27012016 00034

CCI27012016 00035

CCI27012016 00035

CCI27012016 00036

CCI27012016 00036

CCI27012016 00037

CCI27012016 00037

CCI27012016 00038

CCI27012016 00038

CCI27012016 00039

CCI27012016 00039

CCI27012016 00040

CCI27012016 00040

CCI27012016 00042

CCI27012016 00042

CCI27012016 00043

CCI27012016 00043

CCI27012016 00044

CCI27012016 00044

CCI27012016 00047

CCI27012016 00047

CCI27012016 00048

CCI27012016 00048

CCI27012016 00052

CCI27012016 00052

CCI27012016 00055

CCI27012016 00055

CCI27012016 00056

CCI27012016 00056

CCI27012016 00058

CCI27012016 00058

CCI27012016 00059

CCI27012016 00059

CCI27012016 00061

CCI27012016 00061

CCI27012016 00062

CCI27012016 00062

CCI27012016 00064

CCI27012016 00064

DSC07972

DSC07972

DSC07973

DSC07973

IMG 0066

IMG 0066

IMG 1511

IMG 1511

IMG 2747

IMG 2747

IMG 3678

IMG 3678

IMG 7078

IMG 7078

IMG 7338

IMG 7338

IMG 8396

IMG 8396

IMG 8605

IMG 8605

IMG 8743

IMG 8743

Picture 013

Picture 013

DSC09029

DSC09029

IMG 0065

IMG 0065

IMG 0107

IMG 0107

IMG 0193

IMG 0193

IMG 0276

IMG 0276

IMG 0617

IMG 0617

IMG 0619

IMG 0619

IMG 0633

IMG 0633

IMG 0634

IMG 0634

IMG 0640

IMG 0640

IMG 1959

IMG 1959

IMG 4862

IMG 4862

IMG 6767

IMG 6767

IMG 9811

IMG 9811

IMG 9926

IMG 9926

 

Scanned At 2015 12 15 12 31 ب.ظ (17)

Scanned At 2015 12 15 12 31 ب.ظ (17)

Scanned At 2015 12 15 12 31 ب.ظ (6)

Scanned At 2015 12 15 12 31 ب.ظ (6)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (12)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (12)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (17)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (17)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (2)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (2)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (8)

Scanned At 2015 12 15 12 48 ب.ظ (8)

Scanned At 2015 12 15 13 09 ب.ظ (8)

Scanned At 2015 12 15 13 09 ب.ظ (8)

Scanned At 2015 12 15 13 09 ب.ظ

Scanned At 2015 12 15 13 09 ب.ظ

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ (16)

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ (16)

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ (3)

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ (3)

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ (6)

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ (6)

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ

Scanned At 2015 12 15 13 22 ب.ظ

Scanned At 2015 12 15 13 38 ب.ظ (3)

Scanned At 2015 12 15 13 38 ب.ظ (3)

Scanned At 2015 12 15 13 38 ب.ظ (5)

Scanned At 2015 12 15 13 38 ب.ظ (5)

Scanned At 2015 12 15 13 38 ب.ظ (9)

Scanned At 2015 12 15 13 38 ب.ظ (9)

Img20151215 12533540

Img20151215 12533540

Img20151215 12555596

Img20151215 12555596

Img20151215 12560222

Img20151215 12560222

Istanbul1 008

Istanbul1 008

DSC07613

DSC07613

DSC08648

DSC08648

22

22

5

5

20)

20)

21

21

DSC08649

DSC08649

19

19

DSC09297

DSC09297

DSC09464

DSC09464

DSC 0135

DSC 0135

DSC09466

DSC09466

DSC09497

DSC09497

DSC 0016

DSC 0016

DSC 0031

DSC 0031

IMG 8635

IMG 8635

DSC 0130

DSC 0130

IMG 0039

IMG 0039

IMG 0094

IMG 0094

IMG 1024

IMG 1024

IMG 8637

IMG 8637

IMG 8634

IMG 8634

IMG 1090

IMG 1090

IMG 1091

IMG 1091

IMG 1244

IMG 1244

IMG 8697

IMG 8697

IMG 1245

IMG 1245

IMG 1283

IMG 1283

IMG 1286

IMG 1286

IMG 1290

IMG 1290

IMG 1701

IMG 1701

IMG 8653

IMG 8653

IMG 1722

IMG 1722

IMG 1724

IMG 1724

IMG 1726

IMG 1726

IMG 1760

IMG 1760

IMG 1765

IMG 1765

IMG 1773

IMG 1773

IMG 1785

IMG 1785

IMG 1790

IMG 1790

IMG 2857

IMG 2857

IMG 3340

IMG 3340

IMG 5043

IMG 5043

IMG 5044

IMG 5044

IMG 5058

IMG 5058

IMG 5838

IMG 5838

IMG 9060

IMG 9060

IMG 9077

IMG 9077

IMG 9062

IMG 9062

IMG 9068

IMG 9068

IMG 9072

IMG 9072

IMG 9073

IMG 9073

IMG 9078

IMG 9078

IMG 9091

IMG 9091

IMG 9098

IMG 9098

P1010169

P1010169

P1010987

P1010987

P1020509

P1020509

P1020692

P1020692

P1020711

P1020711

P1030812

P1030812

P1030813

P1030813

P1030990

P1030990

P1040614

P1040614

P1040615

P1040615

P1040618

P1040618

P1040621

P1040621

جبهه

جبهه

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1362

مقر انرژی اتمی 1364

مقر انرژی اتمی 1364

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1364

Untitled 15

Untitled 15

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1363

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1363

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی جاده آبادان 1364

منطقه عملیاتی جاده آبادان 1364

Untitled 30

Untitled 30

پادگان آموزشی 21 حمزه تهران 1362

پادگان آموزشی 21 حمزه تهران 1362

پایگاه بسیج امامزاده سنجان 1362

پایگاه بسیج امامزاده سنجان 1362

گردان علی ابن ابیطالب 1364

گردان علی ابن ابیطالب 1364

مقر انرژی اتمی  گردان علی ابن ابیطالب 1363

مقر انرژی اتمی گردان علی ابن ابیطالب 1363

گردان علی ابن ابیطالب 1365

گردان علی ابن ابیطالب 1365

Untitled 48

Untitled 48

Untitled 50

Untitled 50

Untitled 51

Untitled 51

Untitled 52

Untitled 52

منطقه عملیاتی مهران 1365

منطقه عملیاتی مهران 1365

Untitled 54

Untitled 54

Untitled 55

Untitled 55

گردان علی ابن ابیطالب 1364

گردان علی ابن ابیطالب 1364

منطقه هورشادگان 1364

منطقه هورشادگان 1364

Untitled 58

Untitled 58

مقر انرژی اتمی 1363

مقر انرژی اتمی 1363

Untitled 61

Untitled 61

گردان قمربنی هاشم 1365

گردان قمربنی هاشم 1365

Untitled 63

Untitled 63

Untitled 64

Untitled 64

Untitled 68

Untitled 68

Untitled 73

Untitled 73

Untitled 74

Untitled 74

Untitled 75

Untitled 75

Untitled 76

Untitled 76

Untitled 77

Untitled 77

Untitled 80

Untitled 80

Untitled 9

Untitled 9

Template Design:Dima Group